Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

nazywamsieniebo
Ich długa wojna dobiegła końca i mogli powrócić do właściwych zajęć cywilizowanych narodów, to znaczy szykować się do następnej
— T. Pratchett, Eryk
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty
nazywamsieniebo
 Nie myśl ciągle o chorobach, ponieważ w ten sposób zwiększasz ich działanie. 
— skydelan.soup.io
Reposted fromcytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
4334 5ada 500

cutegayjewishgirl:

little-miss-lion:

pastygobbler:

Panorama taken while rolling down a hill x

This is so cool..

Omg this is awesome
nazywamsieniebo

Havasupai Indian Reservation, AZ


nazywamsieniebo
Bóg dał nam życie, ale rządzi światem diabeł. 
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru "
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
nazywamsieniebo
Zostaw, a i tak pewnie kolejny raz dasz się zwariować, bo znowu zaczynacie coś od nowa.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
nazywamsieniebo
nazywamsieniebo
to jakiś banał lat przybywa 
a serce coraz głupsze 
mój rozum krzyczy weź się w karby 
lecz serce głuche, gdy się uprze! 
— Natalia Kukulska
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
nazywamsieniebo
6651 e9bf
Reposted fromIriss Iriss viakatasza katasza
0235 7a5e 500
Reposted fromenyopax enyopax viakatasza katasza
nazywamsieniebo
5566 eaa2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatasza katasza

March 09 2015

nazywamsieniebo
A gdy zaczęli od zmysłów odchodzić,
Rzeczy bez zmysłów zaczęły im szkodzić.
— William Shakespeare – Sen nocy letniej
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
nazywamsieniebo
nazywamsieniebo
Zło nie ma w sobie nic z metafizyki. Jego źródłem jest brak empatii dla drugiego człowieka.
— polityka.pl
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
nazywamsieniebo
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
nazywamsieniebo

Wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, które spędziło za dużo czasu na rozmyślaniu o tym, czego mu brakuje, zamiast o tym, co ma.

— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamuslowa muslowa
nazywamsieniebo
9238 f44e
Cola-Hovershoes
Reposted frommaximized maximized viamuslowa muslowa
nazywamsieniebo
Ale nocą... nocą panuje cisza. A cisza jest gorsza niż hałas, który przynajmniej maskuje brzęczenie myśli.
— Dorotea de Spirito: "Anioł"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
nazywamsieniebo
2999 d429
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...